A - Z  KLINIK 

Sorg- og kriseterapi

Vi mister nære personer livet igennem, men sorgen og krisen skal bearbejdes for, at livet fortsat kan leves i fred og tilfredshed. 
A- Z klinik kan hjælpe dig, så du fortsat er i stand til at leve med god tilknytning og glæde til andre mennesker.


Tilbage