A - Z  KLINIKCoronavirus

 

 Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinier for sundhedspersoner og hermed for privatpraktiserende psykologer om at begrænse fysiske møder for at reducere risiko for smittespredning.

Privatpraktiserede psykologer skal undgå face to face behandling med mindre psykologen vurderer, at der er tale om en kritisk funktion, hvor klienten ikke kan pausere behandlingen, uden det vil medføre forhindring af nødvendig bedring.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til at begrænse fysiske fremmøder, og at behandling hos privatpraktiserende psykolog udføres via telefon og video samt fremmøde efter de nu gældende retningslinier..

Vi i A - Z Klinik følger sundhedsstyrelsens anvisninger.


 

Psykologisk Rådgivning.
 

Få kørekort til livet, så livskvaliteten øges og dit livsindhold bliver mere spændende. Du får større tilfredshed med dit egen liv.
Har du vanskeligheder med samarbejde på arbejdspladsen eller med ægtefælle / samlever kan A - Z KLINIK give dig en ny platform for din fremtidige væremåde med psykologisk rådgivning.


Tilbage